Header Ads

Bầu trời đêm nay - 04/08/2017: Quan sát chòm sao Andromeda và thiên hà M31

Chúng ta đã bước vào những ngày thu đầu tiên của tháng 8, hãy chào đón bầu trời đêm mùa thu bằng chòm sao Andromeda (Tiên Nữ) và thiên hà cùng tên M31 ở bên trong nó.

Thiên hà Andromeda là vật thể xa nhất mà mắt người có thể nhìn thấy trực tiếp được, với khoảng cách 2,5 triệu năm ánh sáng. Hãy nhìn về hướng đông bắc từ sau 23 giờ để tìm ra cho mình thiên hà này.

Bầu trời đêm nay - 04/08/2017: Quan sát chòm sao Andromeda cùng thiên hà cùng tên.
Bầu trời đêm nay - 04/08/2017: Quan sát chòm sao Andromeda cùng thiên hà cùng tên.

Thiên hà Andromeda là thiên thể thứ 31 được nhà thiên văn học người Pháp Charles Messier liệt kê vào cuốn danh mục nổi tiếng của ông, nên nó có tên là Messier 31 hoặc M31, hay tên khác là NGC 224.

Ngân Hà của chúng ta cùng với thiên hà Andromeda, thiên hà Triangulum và 44 thiên hà nhỏ khác, nằm trong một nhóm gọi là Cụm Thiên hà Địa phương, hay Local Galactic Group trong tiếng Anh. Và thiên hà Andromeda là thiên hà gần với Ngân Hà nhất trong các thiên hà của cụm này.

Do thiên hà Andromeda tiến về Ngân Hà với tốc độ 110 cây số mỗi giây, nên trong khoảng 3,75 tỷ năm nữa, thiên hà Andromeda và dải Ngân Hà của chúng ta dự đoán sẽ va chạm và sát nhập vào nhau, sau khi va chạm chúng sẽ sát nhập lại và tạo thành một thiên hà mới rất lớn, người ta đặt tên nó là Milkomeda.

Xem bài viết Thiên hà Andromeda - Ốc đảo vũ trụ trên trang Ftvh - Vũ trụ trong tầm tay.

Ban biên tập TV3K